23.01.2018

Odborné školenia 2018

Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r. o., Divízia Stavebné hmoty, Žilina usporadúva školenia spojené s praktickými ukážkami o nových produktoch, postupoch a novinkách v našom odbore. Svoju účasť na školení, prosím, oznámte minimálne týždeň pred termínom školenia odborno-technickému poradcovi v danom regióne.

» viac informácií

Tešíme sa na stretnutie s Vami.


<späť: